Výstavní program

Výstavy jsou, byly a budou

AKTUÁLNÍ VÝSTAVA:

1. 2. 2018 - 1.3. 2018 - Barbora Přehnilová: Pohled skrz

Versnisáž: 1. 2. 2018 od 19:00

Galerie Nativ zahajuje výstavní sezónu 2018 jarním cyklem Architektologie, který představí vybrané autory z řad umělců, architektů, historiků a dalších odborníků. Jako první odhalí veřejnosti pozadí své tvorby malířka a historička architektury Barbora Přehnilová na výstavě Pohled skrz. Vernisáž výstavy se uskuteční 1. 2. v 19.00 a bude možné ji shlédnout do 1. 3. 2017.

Cyklus Architektologie je multioborový projekt, jehož ústředním a nosným tématem je architektura. Různá aktuální témata z oblasti architektury a urbanismu budou během pěti autorských výstav zpracována pomocí uměleckých technik, tedy technik, které nejsou primárně považovány za přímou součást architektonické praxe. Cílem tohoto procesu je přiblížit historii, teorii a praxi architektury odlišným, nevšedním pohledem. Lidé, běžně se nepohybující mezi umělci a architekty, složitě vyjadřují svůj osobní názor na stavby, veřejný prostor či aktuální kauzy. Cyklus Architektologie jim proto poskytne prostor a především možné nástroje, jak lze naší každodennost vnímat a uchopovat.

Konkrétně Barbora Přehnilová (únor) malířsky zpracovává vybrané objekty současné i historické Olomouce. K nim vytváří jednoduchou a efektní kresebnou příručku architektonických prvků, kterou vyvolává, již především laiky, dávno zapomenuté architektonické názvosloví. Tedy formální jazyk, který nám umožňuje pochopit minulost a nalézt její odkaz i v současné architektuře. Cílem tohoto procesu je podpořit vnímání veřejnosti vůči svému prostředí a nabudit ji tak k jiné formě záznamu či dokumentace namísto fotografie, která se následně stává jen součástí datového úložiště, ke kterému se zřídka kdy člověk vrací.

V rámci cyklu se ještě představí malíř Petr Raška (březen), konceptualistka Akshaya Krishnamoorthy (duben), malířka Blanka Brožová (květen) a architekt Jindřich Ráftl (červen).

Vstup do galerie zdarma.

PROBĚHLÉ VÝSTAVY:

 

12. 12. 2017 - 11. 1. 2018 - Vanessa German: THE BLACKS - VIZUÁLNÍ RITUÁL BOJE S ÚZKOSTÍ

Vernisáž: 12. 12. 2017 od 19:00

Na projektu THE BLACKS začala autorka pracovat v létě 2014, když byl Eric Garner udušen při zatýkání důstojníky NYPD. Vanessa German velmi silně vnímá pocity svých přátel a vrstevníků, kteří prožívají úzkosti, smutek a zoufalství díky neustálým hrozbám ve společnosti. V láskyplné a citlivé reakci na tento zakořeněný strach si German začala zvát přátele k sobě domů a vytvářet zde záměrně klidné a pozitivní prostředí. Tam se aktéři jejích performancí měli možnost proměnit v superhrdinské verze sebe samých. Samotné fotografování série je rituálem boje s trápením a druhem performativního vyjádření, které svou barevností stylu a vizuální pompézností vyjadřuje odpor proti úzkostem a dalším strachům a působí jako balzám v opozici k rozbitým místům a dějištím. 

Vanessa German je vizuální umělkyně působící v komunitě Homewood v Pittsburghu. Homewood je hnací silou její práce a formuje její konceptuální i sochařskou tvorbu. German v komunitě z pohledu umělkyně zkoumá sílu umění a lásky jako transformačních sil v dynamickém kulturním ekosystému společenství. Založila a vede místní umělecké iniciativy pro děti Love Front Porch a ARThouse. Její práce jsou zastoupeny ve veřejných i soukromých sbírkách a vystavovány po celých Spojených státech amerických. Vanessu German zastupuje newyorská Pavel Zoubek Gallery. 

Projekt vznikl za finanční podpory programu malých grantů Velvyslanectví USA v Praze, Městské části Praha 6, Univerzity Karlovy v Praze a společnosti ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES. Partnery projektu jsou pivo Aurosa a Galerie pod schody.

                 

 

 

21. 11. - 7. 12. 2017 - Vendula Pucharová-Kramářová: ORNAMENT JE POČIN

Výstava malířky a ilustrátorky Venduly Pucharové Kramářové Ornament je počin. 

Autorka volně navazuje na svou první sérii obrazů, kde pracovala s ornamentem. Ta se jmenovala I’m a folklore girl a s odkazem na folklorní ornament ilustrovala lidové písně. V sérii Ornament je počin pak zachází ještě dále a pracuje pouze s folklorním ornamentem a jeho vizualitou. Neposouvá jeho smysl, ale jeho klasické tvarosloví přenáší do současného výtvarného projevu, zkoumá ho jako geometrickou konstrukci. 

Výstava vznikla za finanční podpory MČ Praha 6.

 

 

24. 10. - 16. 11. 2017 - Malynn Foster: PŘÍBĚH VRÁNY

Jedinečná výstava americké malířky indiánského původu Malynn Foster Příběh vrány a oslava 2. narozenin galerie. 


Malynn Foster vyrostla v umělecké rodině v indiánské rezervaci Skokomish ve státě Washington a tradiční indiánské umění ji provází celý život. Její plátna vypráví tradiční mytologické příběhy a zaznamenávají tak orální historii kmene Sališů. 


Projekt vznikl za finanční podpory programu malých grantů  Velvyslanectví USA v Praze, Městské části Praha 6, Univerzity Karlovy v Praze a společnosti ŠMÍRA - PRINT ENTERPRISES. Partnery projektu jsou pivo Aurosa a Galerie pod schody.

           

 

11. 10. - 19. 10. 2017 - Výstava ateliéru Kaštan

 

12. 9. - 5. 10. 2017 - MICHAEL NOSEK/SYMBIONT/ELIŠKA

 

22. 8. - 7. 9. 2017 - Jaroslav Klát: NA SOLITÉRNÍ HRANICI ABSTRAKCE

 

11. 7. - 17. 8. 2017 - Petra Švecová: DOČASNÁ ZTRÁTA PAMĚTI

Tváře, místa, situace. Neustálý proud, obraz za obrazem. Prvotní okouzlení mizí, vše, co bylo ještě před chvílí důležité, je zapomenuto v jediném okamžiku. Vše pomalu splývá v jeden nekonečný proud. Dočasná ztráta paměti. Probleskující se obrazy se spojují, aby z nich vyvstal nový obraz. 

Vernisáž: 11. 7. 2017 od 19:00

 

13. 6. - 6. 7. 2017 - Kristína Honzírková: VZLÉTNU... NA SYNTETICKÉM PLAMEŇÁKOVI

Exploze barev, animální motivy jako reakce na pozemský svět. Kristína Honzírková ve své tvorbě kriticky popisuje současnou společnost. Její pohled je ale spíše odlehčený, hravý a veselý. 

Vernisáž: 13. 6. 2017 od 19:00

 

16. 5. - 8. 6. 2017 - Erika Vrdoljaková: MY NAME IS LUCY

Lucy trhá řetězy k materiálnímu světu. Přesvědčte se!

Vernisáž: 16. 5. 2017 od 19:00

 

9. 5. - 11. 5. 2017 - Petr Machan: PŘÍLIŠ MĚKKÁ GRADACE

Přijďte odhalit krásu černobílých figurálních kompozic Petra Machana.

Vernisáž: 9. 5. 2017 od 19:00

 

 

18. 4. - 4. 5. 2017 - Matěj a Jakub Lipavští: MEZIPRŮZKUM STÁLE SE VRACEJÍCÍHO...

Společná výstava bratrů Matěje a Jakuba Lipavských. Sdílíme společná témata a fascinace. Těžko říct, jestli jsou uloženy už v našich genech nebo je to prostě tím, že jsme vyrůstali vedle sebe v jedné zahradě.

Vernisáž: 18. 4. 2017 od 19:00

28. 3. - 13. 4. 2017 - Marek Mudra: POMERANČOVÉ HLAVY

Tajemné relikviáře obsahující pomerančové hlavy, které připomínají jihoamerické tsantsy.

Vernisáž: 28. 3. od 19:00

 

 

28. 2. - 23. 3. 2017 - Jakub Grec: VOLNĚ PODLE...

Výstava představuje uvolněnou polohu Jakubovy volné tvorby. Vybraná díla anekdoticky a s ironickou grimasou reflektují současný vývoj umění a hlavně průmyslu v něm. 

Vernisáž: 28. 2. od 19:00

 

 

27. 1. - 23. 2. 2017 - UMĚNÍ SNĚNÍ

Výstava autentického současného aboriginského umění.

Vernisáž: 27. 1. od 18:00

 

17. 1. - 26. 1. 2017 - Marie Filippovová: POINTY

Výstava brněnské umělkyně organizovaná studenty Arts Managementu.

Vernisáž: 17. 1. 2017 od 19:00, komentovaná prohlídka s autorkou: 25. 1. 2017 od 17:00

 

5. 1. - 13. 1. 2017 - OD LAHVE K CIHLE

PETLoop: výstava unikátních klauzurních prací studentů Experimentálního ateliéru Fakulty architektury ČVUT, vyučujících Henry Achten Kateřina Nováková.

Vernisáž: 5. 1. 2017 od 11:00

 

29. 11. - 23. 12. 2016 - ART MARKET

První břevnovský vánoční Art Market - kříženec mezi POP-UPem a výstavou.

Vernisáž: 29. 11. 2016 od 19:00

 

18. 10. - 24. 11. 2016 - Matika Wilbur: PROJEKT 562

Výstava americké fotografky, která se v roce 2012 vydala na cestu po v té době 562 federálně uznaných amerických kmenech, aby zdokumentovala jejich současný život.

Vernisáž: 18. 10. 2016 od 19:00

 

13. 9. - 13. 10. 2016 - Lucie Rubínová: TOMIO

Výstava 306 portrétních kreseb Tomia Okamury a 2 videí o nich a o něm.

Vernisáž: 13. 9. 2016 od 19:00

 

18. 8. - 8. 9. 2016 - Petr Vorlík: (NE)ARCHITEKT

Debutová výstava obrazů (ne)architekta Petra Vorlíka.

Vernisáž: 18. 8. 2016 od 19:00

 

 2. 8. - 17. 8. 2016 - ČAS SNŮ

Výstava současného aboriginského umění.

Vernisáž: 2. 8. 2016 od 19:00

 

10. 6. - 31. 7. 2016 - Aldin Popaja: KAMENNÍ SPÁČI

Výstava bsenského malíře, který ve zdánlivě abstraktním cyklu odkazuje na tradiční náhrobní kameny stećky. 

Vernisáž: 10. 6. 2016 od 19:00, komentovaná prohlídka s autorem: 12. 6. 2016 od 17:00

 

12. 5. - 8. 6. 2016 - Petr Machan: OHEŇ V OBRAZE

Výstava obrazů tvořených ohněm.

Vernisáž: 12. 5. 2016 od 19:00 

 

1. 4. - 10. 5. 2016 - FOTOGRAFKY: Duchovní krajina

Výstava fotografií Vladimiry Židkové.

Vernisáž: 1. 4. 2016 od 19:00

 

8. 3. - 31. 3. 2016 - FOTOGRAFKY: Proto-krajina

Výstava fotografií Zuzany Lazarové.

Vernisáž: 8. 3. 2017 od 19:00

 

28. 1. - 6. 3. 2016 - FOTOGRAFKY: Přírodní krajina

Výstava fotografií Kamily Nory Netíkové.

Vernisáž: 28. 1. 2016 od 18:15

 

25. 11. 2015 - 25. 1. 2916  - FOTOGRAFKY: Městská krajina

Výstava fotografií Luizy Andrade Corrêy a Janky Roijen.

Vernisáž: 25. 11. 2015 od 19:00

 

21. 10. - 19. 11. 2015 - EVOLUCE A KREATIVITA

Výstava a křest knih Václava Soukupa a Barbory Půtové Prehistorie rodu Homo, The Genesis of Creativity and the Origin of Human Mind a Skalní umění.

Vernisáž: 21. 10. 2015 od 18:00

Více informací o výstavách najdete na našem blogu pod #vernisážujeme.

X