O nás

Galerie Nativ vznikla v roce 2013 s cílem seznámit veřejnost s tvorbou umělců, jež v průběhu tvorby reflektují své kulturní zázemí.

O co usilujeme

Cílem Galerie Nativ je vytvořit platformu pro soudobé umělce z různých koutů světa. Snažíme se o zprostředkování současného výtvarného a užitého umění vycházejícího z kulturního zázemí tvůrců, ať už se jedná o umělce ze třetího světa, umělce navazující na domorodé tradice svých předků nebo umělce z tzv. vyspělých zemí reflektující rozmanité osobní, sociální, kulturní i politické situace.

Umělci, které v rámci naší galerie představujeme, využívají ve svém výtvarném projevu svou osobní i etnickou zkušenost. Nejde však o pouhém parafrázování již zažitého. Každý z umělců podrobuje své kulturní prostředí transformaci a překladu do jazyka současného výtvarného projevu a technik.  Výsledkem jeho činnosti je umělecký artefakt, který kromě své estetické stránky je také nositelem odkazu kulturních hodnot různých částí světa.